Acti-Med AG - Freiensteinau

Usługi 

Jakość

Dzięki jasno zdefiniowanym procedurom zapewniamy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie kroki i wyniki są w pełni udokumentowane i oceniane tak, aby każdy etap procesu był identyfikowalny.

Ciągły rozwój zawodowy pracowników gwarantuje spełnienie wymagań jakościowych oraz umożliwia podążanie za wszelkimi zmianami prawnymi i nowinkami technologicznymi. W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane systemy pomiarowe.